امروز دوشنبه، 27 خرداد سال 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

گروه حقوق و روابط عمومی

کاردانی حرفه ای ترمی مشاوره حقوقی اصناف                                                 دانلود سرفصل 

کاردانی حرفه ی ترمی روابط عمومی                                                               دانلود سرفص

کارشناسی حرفه ای ترمی روابط عمومی-الکترونیک                                          دانلود سرفصل

 

 

 

 
تاریخ ثبت : 22 فروردین سال 1393

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی