امروز سه شنبه، 2 بهمن سال 1397
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید .

پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید .

.

.

.

.

به یاد شهدای مدافع حرم…..

به یاد شهدای مدافع حرم…..

گروه حقوق و روابط عمومی

کاردانی حرفه ای ترمی مشاوره حقوقی اصناف                                                 دانلود سرفصل 

کاردانی حرفه ی ترمی روابط عمومی                                                               دانلود سرفص

کارشناسی حرفه ای ترمی روابط عمومی-الکترونیک                                          دانلود سرفصل

 

 

 
تاریخ ثبت : 21 فروردين سال 1393

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی