امروز پنجشنبه، 2 خرداد سال 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

گروه صنعت

کاردانی فنی ترمی مکانیک خودرو                                         دانلود سرفصل

مهندسی فناوری ترمی مکانیک خودرو                                   دانلود سرفصل

کاردانی فنی ترمی ماشین افزار                                            دانلود سرفصل

مهندسی فناوری ترمی ماشین افزار                                      دانلود سرفصل      

کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی                                         دانلود سرفصل

مهندسی فناوری نقشه کشی صنعتی                                    دانلود سرفصل 

 
تاریخ ثبت : 16 فروردین سال 1393

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی