امروز دوشنبه، 27 خرداد سال 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

گروه برق

کاردانی فنی ترمی برق صنعتی                                            دانلود سرفصل

کاردانی فنی ترمی تاسیسات الکتریکی ساختمان                   دانلود سرقصل

کاردانی فنی ترمی ابزار دقیق                                               دانلود سرفصل

مهندسی فناوری ترمی کنترل ابزار دقیق                                 دانلود سرفصل
نویسنده : مرتضی کریمیان - تاریخ ثبت : 16 فروردین سال 1393

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی