امروز سه شنبه، 13 خرداد سال 1399
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
.

.

.

.

.

.

گروه صنعت

کاردانی فنی ترمی مکانیک خودرو                                         دانلود سرفصل

مهندسی فناوری ترمی مکانیک خودرو                                   دانلود سرفصل

کاردانی فنی ترمی ماشین افزار                                            دانلود سرفصل

مهندسی فناوری ترمی ماشین افزار                                      دانلود سرفصل      

کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی                                         دانلود سرفصل

مهندسی فناوری نقشه کشی صنعتی                                    دانلود سرفصل 

 
تاریخ ثبت : 16 فروردین سال 1393

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی