امروز سه شنبه، 13 خرداد سال 1399
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
.

.

.

.

.

.

گروه حسابداری و مدیریت

کاردانی حرفه ای ترمی حسابداری صنعتی                                                     دانلود سرفصل

کاردانی حرفه ای ترمی حسابداری مالی                                                        دانلود سرفصل

کارشناسی حرفه ای ترمی حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی                        دانلود سرفصل

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار                                                             دانلود سرفصل
نویسنده : مرتضی کریمیان - تاریخ ثبت : 17 فروردین سال 1393

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی