امروز سه شنبه، 13 خرداد سال 1399
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
.

.

.

.

.

.

گروه برق

کاردانی فنی ترمی برق صنعتی                                            دانلود سرفصل

کاردانی فنی ترمی تاسیسات الکتریکی ساختمان                   دانلود سرقصل

کاردانی فنی ترمی ابزار دقیق                                               دانلود سرفصل

مهندسی فناوری ترمی کنترل ابزار دقیق                                 دانلود سرفصل
نویسنده : مرتضی کریمیان - تاریخ ثبت : 16 فروردین سال 1393

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی