امروز دوشنبه، 27 خرداد سال 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

ساعت ملاقات حضوری با ریاست محترم مرکز و مدیر گروه هان و مشاوره در مرکز

ریاست روزهای دوشنبه 19-17 و روزهای پنج شنبه 19-17

آقای ارشادی مدیرگروه روابط عمومی وحسابداری جمعه 18-15

آقای آژنداک مدیرگروه کامپیوترجمعه11:30-8:30

آقای پورسلیمانی مدیرگروه برق ابزاردقیق نقشه کشی صنعتی  پنجشنبه15-12

آقای مقدمیان مدیرگروه مکانیک ماشین وعمران جمعه15-12

ساعت حضور مشاوره آقای ارشادی
تاریخ ثبت : 12 مهر سال 1395

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی