امروز دوشنبه، 19 آذر سال 1397
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید .

پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید .

.

.

.

.

به یاد شهدای مدافع حرم…..

به یاد شهدای مدافع حرم…..

قوانین ومقررات امتحانات...

قوانین و مقررات امتحانات

 

   از تاریخ 1397/03/17لغایت 1397/03/24 جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان به سامانه هم آوا تب کارت ورود به جلسه امتحان مراجعه و کارت را دریافت و جهت تایید و مهر امور مالی و بایگانی به همراه کارت دانشجویی به واحد آموزش ارائه نمایید. ضمناًفقط در تاریخ های فوق کارت مهر خواهد شد.در صورت نداشتن مهر و امضای امور مالی , وبایگانی برروی کارت ورود به جلسه امتحان از ورود دانشجو به سالن امتحانات ممانعت بعمل خواهد آمد.                                     

2.امتحانات کارگاهی، به عهده خود استاد می باشد ! از طریق استاد مربوطه پیگیری نمایید.(درکارت ورود به جلسه امتحان شماره صندلی برای امتحانات کارگاهی ثبت نشده است)

1.به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان(عکس دار) در تمامی جلسات امتحان الزامی می باشد در غیر اینصورت از ورود دانشجو به سالن امتحانات ممانعت بعمل خواهد آمد.

2. دانشجویان 20 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضورداشته باشند.

3.شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطبیق دهید(هرگونه جابجایی در شماره صندلی تخلف محسوب می شود.)

4.نام، نام خانوادگی، شماره صندلی، شماره دانشجویی و نام استاد را برروی تمامی برگه های پاسخنامه واوراق امتحانی بنویسند.

5.پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تاخیر وارد جلسه امتحانی می گردد، در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی که در امتحان مربوطه شرکت نموده، جلسه امتحانی را ترک ننموده باشد.

6.دانشجویان موظف هستند ، در طول برگزاری امتحان، آرامش وسکوت جلسات امتحانی را حفظ نمایند.

7.دانشجویان از انجام اعمال یا رفتاری که موجب اختلال یا وقفه در برگزاری امتحانات گردد، بپرهیزند.

8.از به همراه داشتن کتاب، جزوه، ماشین حساب(بدون مجوز)،کیف، یادداشت ، و تلفن همراه در محل امتحان خودداری نمایید

9.انجام اعمالی مانند استفاده از تلفن همراه و mp3 pleyer، نگاه کردن به ورقه دیگران، صحبت کردن با یکدیگر، استفاده غیرمجاز ازتلفن همراه ،یادداشت، کتاب، جزوه ،تبادل ورقه ، نوشتن هرگونه اطلاعات بر روی بدن،لباس، صندلی و...درجلسات امتحانی بپرهیزند.

10.دانشجو مشخصات خودرا با صندلی و برگه های امتحانی چک و در صورت عدم درج در برگه سوالات و پاسخنامه در انها را قید نماید.

11.عدم ارتکاب تقلب به هر نحو که موجب انتفاع دانشجو گردد.

12.برگه امتحانی منگنه شده را تفکیک و جداسازی ننمایند.

13.جلسات امتحانی را قبل ازانجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات، ترک ننمایند.

14..مستندات ومدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند.

15..چنانچه فرد دیگری به جای دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد، مستوجب عواقب قانونی شده و هم دانشجو و هم شخص جایگزین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.

16.ازقراردادن هرگونه برگه اضافی زیر برگه سوال خودداری نمایید.

17 از به همراه اوردن کیف و وسیله شخصی جدا خودداری نمایید.

18.نوشتن نام و نام خانوادگی بر روی برگه الزامی می باشد برگه بی نام پیگیری نخواهدشد و مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو می باشد.
تاریخ ثبت : 24 ارديبهشت سال 1394

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی