امروز سه شنبه، 23 مهر سال 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
.

.

ثبت نام

ثبت نام

.

.

.

.

عدم تشکیل کلاسها ،برگزاری کلاسهای جبرانی

استادمقدمیان روزجمعه 4مرداددردانشگاه حضورندارند سه شنبه 8 مرداد16-20در دانشگاه حضور دارند
تاریخ ثبت : 30 تیر سال 1398

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی