امروز پنجشنبه، 2 خرداد سال 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

متفرقه

زمان شرکت در کلاسهای تربیت بدنی تا 15آبانماه اعلام می گردد

به علت مشکلات سامانه هم اوا احتمال  حذف انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 می باشد لذا باتوجه به بازشدن سامانه جهت رفع مشکلات تا30مهرماه کلیه دانشجویان بامراجعه به پرفایل خویش در صورت وجود مشکل دربازه اعلام شده به واحدآموزش مراجعه نمایند درغیراینصورت کلیه عواقب برعهده شخص دانشجوست

درصورت انتخاب دروس پیشنیاز یاجبرانی به اشتباه (که نیاز به اخذ نبوده )دربازه زمانی تا30مهرماه به آموزش مراجعه نمایید

دانشجویانی که درس کارورزی2 اخذ نموده اند می بایست تا 15آبانماهدر سامانه ملی کارآموزی ثبت نام نموده وبا اطلاع به آموزش وطی مراحل بعدی با اخذمجوز از واحد آموزش با معرفی نامه به واحد انتخابی خویش مراجعه نمایند.

 
تاریخ ثبت : 20 شهریور سال 1396

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی