امروز سه شنبه، 2 بهمن سال 1397
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید .

پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید .

.

.

.

.

به یاد شهدای مدافع حرم…..

به یاد شهدای مدافع حرم…..

کارورزی پروژه کاربینی

زمان تحویل کارورزی ،پروژه ،کاربینی 1397/04/09 ساعت18می باشد

دانشجویانی که درس کارورزی اخذ نموده اند می بایست پایان دوره کارورزی در سامانه ملی کارآموزی توسط شرکت ثبت وجهت تایید توسط آموزش تا تاریخ 9تیر ماه ازساعت 11الی 15مراجعه نمایند درصورت عدم ثبت پایان دوره کارورزی ناقص وتوسط استادتحویل گرفته نمی شود
تاریخ ثبت : 26 مهر سال 1395

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی