امروز پنجشنبه، 2 خرداد سال 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

کارورزی پروژه کاربینی

زمان تحویل کارورزی ،پروژه ،کاربینی 1397/04/09 ساعت18می باشد

دانشجویانی که درس کارورزی اخذ نموده اند می بایست پایان دوره کارورزی در سامانه ملی کارآموزی توسط شرکت ثبت وجهت تایید توسط آموزش تا تاریخ 9تیر ماه ازساعت 11الی 15مراجعه نمایند درصورت عدم ثبت پایان دوره کارورزی ناقص وتوسط استادتحویل گرفته نمی شود
تاریخ ثبت : 27 مهر سال 1395

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی