امروز دوشنبه، 3 ارديبهشت سال 1397
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
.

.

.

.

نوروز این رفاقت را نگاهبانی می کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند.
.

.

به یاد شهدای مدافع حرم…..

به یاد شهدای مدافع حرم…..

جلسه توجیهی کارورزی 1و2 / پروژه / کاربینی کلیه اساتید

نام درس نام استاد کلاس روز ساعت جلسه توجیهی زمان تحویل
کارورزی عابدینی 112 پنجشنبه 10-12 96/5/12 96/6/12
کارورزی وپروژه پورسلیمانی 114 پنجشنبه ها 12-15 96/5/5 96/6/9
کارورزی کریمیان 108 پنجشنبه 14-16 96/5/5 96/6/9
کارورزی رضوانی 105 پنجشنبه ها 17:30-17 96/5/5 96/6/9
کارورزی الماسی 104 پنجشنبه ها 17:30-18 96/5/5 96/6/9
کارورزی مجد 112 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی جعفری 109 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی محمدپور 113 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی نامدار 114 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی بوالحسنی سایت2 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی گلچین سایت1 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی وپروژه رجبی 110 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/11  شنبه ساعت17
کارورزی صالحی 114 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی علیزاده 113 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی حیدری سایت1 پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی تلو حسینی 112 پنجشنبه 17-19  96/5/5  96/6/9
کارورزی پورشبان سایت1 پنجشنبه 18-19 96/5/5 96/6/9
کارورزی وپروژه مقدمیان کتابخانه جمعه ها 12-15 96/5/6 96/6/09 ساعت 17
کارورزی ارشادی 111 جمعه 15-18 96/5/6 96/6/09 ساعت17
کارورزی وپروژه آژنداک کتابخانه جمعه 8-11 96/5/6 96/6/09 ساعت18-16
کارورزی کامکار 101 جمعه 11:30-12:30 96/5/6 96/6/9 ساعت17
کارورزی حسین پور کتابخانه پنجشنبه 17-19 96/5/5 96/6/9تاریخ ثبت : 27 مهر سال 1395

پیامبر اکرم (ص) : هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآید.

درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی درب اتوماتیک - درب شیشه ای - درب برقی